Plurilingüisme

Back to homepage

La llengua vehicular de l’Escola Betúlia és el català i aquesta és la llengua habitual d’ús tant fora com dintre de l’aula.

Ben aviat, però, es van introduint altres idiomes ja que l’Escola aposta per promoure al màxim la competència lingüística del seu alumnat.

Pel que fa a l’anglès, es comença a fer des de P3, i es treballa a educació infantil amb cançons, jocs…. A primària, a més de les hores curriculars d’anglès, s’afegeix una hora complementària, “English in use”, per tal de poder fer projectes, continguts relacionats amb altres assignatures… en llengua anglesa.

A ESO, també s’afegeix una hora més d’anglès setmanal i es desdoblen les classes amb un professor natiu; així doncs, els grups d’anglès són més reduïts i adaptats al nivell de l’alumnat. A més, es fan parts d’ assignatures en llengua anglesa (educació física, plàstica, publicitat…) i s’intenta que aquesta llengua sigui present en diferents activitats de la vida del centre.

Des de fa dos anys, l’Escola Betúlia forma part del Grup Experimental per al plurilingüisme (GEP) del Departament d’Ensenyament, que té com a finalitat augmentar l’exposició de l’alumnat a la llengua estrangera i millorar-ne el seu aprenentatge. 

El castellà s’introduiex a primària, seguint el currículum marcat, i a partir de 2n d’E.P. s’introdueix també una hora de xinès a la setmana. A partir de 5è i fins a 4t d’ESO es fan també classes de francès, i quan acaben tenen l’opció de fer els exàmens oficials de francès DELF.

Articles