Ed. Infantil a l’Escola Betúlia

L’etapa d’educació infantil comprèn els nens i nenes entre els 3 i 6 anys: els ESTELS (P-3), les  BALDUFES (P-4) i  els PATINETS  (P-5). El principal objectiu de l’etapa és aconseguir que els nens i nenes siguin autònoms i capaços de desenvolupar-se personalment i intel·lectualment en un ambient emocionalment estable i engrescador.

El nostre projecte pedagògic es basa en desvetllar i potenciar en cada alumne les seves capacitats de treball i competències que contribueixin al seu progrés com a persona, acompanyant-los i compartint amb ells la il·lusió per a la descoberta del món que els envolta, sense deixar de potenciar els valors que, com a petites persones, hauran d’anar adquirint i practicant com a membres d’un grup.

En aquest procés comptem i busquem  la col·laboració i la complicitat de les famílies dels nostres alumnes, amb les quals mantenim un contacte fluid i constant en tota aquesta primera etapa escolar.

En aquestes edats es posen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida personal i escolar amb l’observació, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge. El JOC serà el mitjà essencial i necessari per al bon desenvolupament emocional, també imprescindible en les relacions interpersonals, tot potenciant la creativitat i l’escolta.

Hi ha tres àrees bàsiques de coneixement que es treballen de manera global i interdisciplinària, establint relacions entre els seus continguts:

  • Descoberta d’un mateix: adquisició dels hàbits necessaris per promoure l’autonomia i la confiança en un mateix. Proposem activitats en què cada nen i nena pugui explorar les seves capacitats motrius amb la manipulació d’objectes.
  • Descoberta de l’entorn: utilització, com a mitjà per conèixer, de l’entorn més proper. Establiment de relacions entre les diferents activitats proposades i allò que ens envolta, com ara la família, les festes tradicionals i el barri.
  • Intercomunicació i llenguatges: els diferents llenguatges treballats (llenguatge oral, matemàtic, musical, plàstic, llengua anglesa…) són una eina per a la comunicació en diferents contextos.

Més informació sobre l’Educació Infantil a l’Escola Betúlia

Últimes entrades

Categories: Slideshow2
Etiquetes: Ed. infantil