Educació Primària a l’Escola Betúlia

En l’etapa d’Educació Primària, l’Escola Betúlia vol dotar l’alumnat d’una formació intel·lectual, emocional i social, estable i ferma, basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís.

La vivència i l’experimentació seran el mitjà essencial en l’adquisició dels aprenentatges i el descobriment i desenvolupament de les seves habilitats i destreses.

És per això que apostem per una formació que potenciï l’aprendre a aprendre i el reforç de la confiança en un mateix i de la pròpia autoestima. Pretenem estimular la capacitat reflexiva de l’infant per tal d’esdevenir acurat, crític, creatiu tant el l’àmbit personal com en el social i amb capacitat de raonament.

Més informació sobre l’Educació Primària a l’Escola Betúlia

Últimes entrades