El treball cooperatiu a l’Escola

Cada cop més, a l’Escola utilitzem el treball cooperatiu a l’aula. Algunes de les principals finalitats que té són les següents:
- Facilitar el treball autònom de tots els alumnes.
– Passar i compartir la responsabilitat de l’aprenentatge als propis alumnes i portar a terme un aprenentatge entre iguals.
– Potenciar i gestionar l’organització social de les activitats.
– Treballar els valors de respecte, solidaritat i democràcia i fugir de la competitivitat a l’hora d’aprendre.
Amb diferents dinàmiques com el rellotge de cites, 1-2-4, el full giratori, etc. els alumne gaudeixen treballant cooperativament i van adquirint les diferents destreses esmentades.
Junts ho fem possible!!!!
Escola Betúlia Treball cooperatiu
Escola Betúlia Treball cooperatiu
Escola Betúlia Treball cooperatiu
Escola Betúlia Treball cooperatiu