Escacs 2n i 3r primària

A la nostra escola els escacs tenen una llarga tradició. Durant molts cursos s’ha organitzat aquesta activitat en l’àmbit de les extra-escolars, ara ja fa uns anys que els alumnes de 2n i 3r de primària fan escacs dins el context de les activitats complementàries.

Els escacs ajuden a:
- La presa de decisions.
- Preveure, abans d’actuar.
- Afavorir la concentració.
- Reforçar actituds de silenci i tranquil·litat.
- Fomentar una actitud de respecte als companys.
Escola Betúlia Escacs