Ideari

Back to homepage

L’Escola Betúlia s’autodefineix com a INDEPENDENT, perquè no està vinculada a cap ideologia política, ni a cap organització religiosa.

És CATALANA, perquè se sent preferentment integrada a Catalunya: la seva llengua, cultura, història i tradicions. La llengua vehicular de l’escola és el català.

És respectuosa amb la PLURALITAT, així com amb les diferents maneres de pensar, fent-se així ressò d’una manera de ser pròpia de la comunitat on actua.

Escola Betúlia - Els geganters
Escola Betúlia

Es declara socialment oberta i DEMOCRÀTICA basant la seva actuació en el respecte als altres i en la promoció dels drets i VALORS de la persona. El seu alumnat és mixt i es treballa en règim de COEDUCACIÓ.

La seva línia d’actuació és RESPECTUOSA amb els principis que, en matèria escolar, vénen donats pel Departament d’Ensenyament.

El present ideari és el que ha caracteritzat la línia d’actuació de l’Escola des de la seva fundació fins al dia d’avui, així com ha inspirat sempre la Direcció i el Claustre de Professors a l’hora de programar els cursos.

Les activitats complementàries i les extraescolars, si bé no tenen caràcter obligatori, han donat i donen un estil i una personalitat pròpies a aquesta Escola.

Escola Betúlia