Projecte Educatiu

Back to homepage

Seguint una tendència d’arrelada tradició en el nostre país, el projecte educatiu de l’escola rep aportacions dels moviments pedagògics contemporanis. Pretén formar persones autònomes, creatives participatives i solidàries; coneixedores de les seves pròpies possibilitats, alhora que rigoroses i exigents en el treball. Persones que estimin la pau i que se sentin identificades amb el seu país, la seva llengua i la seva cultura.

Escola Betúlia CosmoCaixa

Els seus trets fonamentals són:

  1. Les LLENGÜES: català, castellà, anglès, francès i xinès.
  2. Els esports, la música i la plàstica integrades a la VIDA ESCOLAR.
  3. El TEATRE incorporat al currículum de diversos cursos.
  4. Les SORTIDES i excursions vinculades al currículum.
  5. La celebració de les nostres TRADICIONS : La Castanyada, la festa de Nadal, el Carnestoltes, la diada de Sant Jordi, els Jocs Florals…
  6. La INFORMÀTICA i les noves tecnologies des de l’educació infantil.
  7. L’acció TUTORIAL i el seguiment individualitzat de l’alumne de forma continuada.

L’equip directiu, l’equip de mestres, el Consell Escolar i l’AMPA treballen conjuntament per aconseguir un objectiu comú: la formació integral de l’alumne:

CAMP INTEL·LECTUAL

  1. Ensenyar a raonar lògicament
  2. Potenciar una llibertat responsable que permeti prendre encertades decisions personals
  3. Crear en els alumnes un hàbit de treball
  4. Ensenyar a treballar en grup a fi d’enriquir-se mútuament, reconeixent cadascú les seves aptituds i limitacions
  5. Conrear la curiositat
  6. Cultivar la investigació i l’adquisició de coneixements per una utilització pràctica, evitant que hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica
  7. Ensenyar a l’alumne a descobrir el seu entorn a partir de l’observació, essent un primer pas per més endavant arribar a consultar i utilitzar qualsevol font d’informació
  8. Ensenyar a expressar-se correctament en català i castellà. Adquirir coneixements suficients per a expressar-se en anglès i en francès com a llengües estrangeres

CAMP SOCIOCULTURAL

  1. Fomentar l’amor a la família, a la comunitat escolar i a la comunitat de barri com a primers passos de convivència per arribar a estimar la població i el país
  2. Respectar en tot moment opinions diferents
  3. Potenciar l’esperit de diàleg, defensar la pau i a la no violència
  4. Cuidar l’educació cívica de l’alumne per a facilitar-li una millor adaptació a la vida ciutadana
  5. Conèixer i viure costums i tradicions pròpies del país
Escola Betúlia

A nivell pedagògic és l’equip directiu i l’equip de mestres que fan la programació i valoració del curs, complementada per suggeriments i idees aportades pel Consell Escolar i per l’AMPA. Així mateix, l’AMPA programa activitats extraescolars amb suggeriments i idees aportades per l’equip directiu i l’equip de mestres.