La nova sala de projectes de l’ESO

Ja tenim inaugurat el nou espai a l’Escola Betúlia: la nova sala de projectes de l’ESO.

Quins avantatges té treballar per projectes?

Els alumnes són actius en el seu procés d’aprenentatge

Propicia el treball interdisciplinari

Utilitza les noves tecnologies

Fomenta l’autonomia dels alumnes

Permet atendre la diversitat

Potencia el treball cooperatiu

Els alumnes estan molt motivats

Afavoreix la confiança i l’autoestima dels alumnes

Els infants connecten amb la realitat

Potencia les habilitats com saber escoltar o saber esperar

Fomenta els valors de respecte i tolerància

… i molt més!

Escola Betúlia Sala de projectes
Escola Betúlia- Sala de projectes
Escola-Betulia-_83A1993-s