Treballem la robòtica a P-5

L’objectiu de treballar amb la robòtica a educació infantil com un recurs educatiu més, és oferir un nou i diferent ventall de possibilitats educatives:
– Situació espacial.
– Càlcul de possibilitats.
– Planificar i verbalitzar una seriació d’ordres (programar primer oralment, després amb les cartes i finalment amb el Beebot) .
– Prendre decisions.
– Valorar els errors
– Recerca, reflexió individual i en grup.
– Verbalitzar correctament el que anem a fer.
– Rectificar.

Escola Betúlia la robòtica
Escola Betúlia la robòtica
Escola Betúlia la robòtica
Etiquetes: Ed. infantil, P5, Robòtica